Firmamızın misyonu, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ve yurdumuzda, bireylere ve topluma saygı duyarak, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı kalarak, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı bir şekilde varlığımızı devam ettirmektir.

Bu doğrultuda, misyonumuzu aşağıdaki gibi daha detaylı bir şekilde açıklayabiliriz:

  1. Bireye ve topluma saygılı olmak: Faaliyetlerimizi yürütürken, bireylere ve topluma saygılı bir şekilde hareket etmek önceliklerimiz arasındadır. İşimizi yaparken, müşterilerimize saygı duymak ve onların haklarına saygı göstermek, çalışanlarımızın da birey olarak haklarına saygı göstermek temel prensiplerimizdir.

  2. Hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı kalmak: Faaliyetlerimizi yürütürken, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı kalmak önceliklerimiz arasındadır. İşimizi yaparken, yasalara uygun hareket etmek, ticari ilişkilerimizde ahlaki değerlere önem vermek, işimizi etik bir şekilde yürütmek temel prensiplerimizdir.

  3. Sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olmak: Faaliyetlerimizi yürütürken, sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmek önceliklerimiz arasındadır. Üretim ve dağıtım süreçlerimizde, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Aynı zamanda, çevre dostu teknolojileri kullanarak çevreyi korumak, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

  4. Sürekli gelişim sağlamak: Misyonumuz, sürekli olarak gelişim sağlamak, yeniliklere açık olmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek üzerine kuruludur. Bu nedenle, faaliyetlerimizi sürekli olarak gözden geçirerek, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

  5. Misyonumuz, faaliyetlerimizi yürütürken aynı zamanda topluma ve çevreye de duyarlı bir şekilde hareket etmek için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre dostu ürünlerimizi kullanmaya ve çevreye karşı duyarlı bir tutum sergilemeye özen gösteriyoruz.

     

Ayrıca, işimizi sadece ekonomik başarıya odaklanarak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de yürütüyoruz. Toplumumuzun ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onları destekleyen ve kalkınmalarına katkı sağlayan projeler geliştiriyoruz.

Tüm bunları yaparken de, şeffaflık, dürüstlük ve adalet ilkelerini benimseyerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İşimizi sürdürürken etik değerleri ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincini her zaman öncelikli tutuyoruz.

Bu nedenle, misyonumuz, sadece bir madeni yağ üreticisi ve dağıtıcısı olarak kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden, saygın bir kuruluş olmayı da hedeflemektedir.